ՀԱՒՐԵԶՔ

Հավրեզք գիւղը, հիմնուած է Վասպուրականի հերոսամարտի մասնակից խմբապետ Լեւոն Շաղոյեանի ջանքերով 1920-ականներուն

Print Friendly, PDF & Email

ՄՈՒՏՔԵՐ

  • 13,954
%d bloggers like this: